014 63 97 30 info@wzga.be

Kleurcodes

Algemene info

De bezoekregeling is uitgewerkt in verschillende kleurcodes. We volgen hierbij de codes die gehanteerd worden door de Vlaamse overheid (groen – geel – oranje – rood).
De overheid baseert zich op onderstaande cijfers:

Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de voorbije 14 dagen

 • Geen alarm: géén of slechts enkele sporadische besmettingen
 • Pré-alarmfase: 1 tot 14 besmettingen
 • Alarmniveau 1: tussen 15 en 30
 • Alarmniveau 2: tussen 31 en 50
 • Alarmniveau 3: tussen 51 en 100
 • Alarmniveau 4: meer dan 100

Voor de classificatie wordt er daarnaast ook rekening gehouden met:

 • De trend van de cijfers (stijgende of dalende lijn)
 • Het percentage positieve testen
 • Alle mogelijke bijkomende informatie in verband met de aard van lokale
  uitbraken in Arendonk en omgeving

Concreet betekent dit dat de kleurcodes niet noodzakelijk moeten overeen komen. Wanneer het code rood is voor de Vlaamse overheid wil dit niet meteen zeggen dat het ook code rood is in ons woonzorgcentrum. Er zal steeds in overleg gegaan worden met het lokaal bestuur en het outbreakteam.
Het outbreakteam is een team samengesteld binnen ons woonzorgcentrum dat verantwoordelijk is voor alles wat te maken heeft met het beleid rond covid-19. Dit team bestaat uit volgende medewerkers:

 • Kim Severijns, woonzorgmanager
 • Dr. Mathias Peeters, coördinerend en raadgevend arts
 • Dr. Nelly Aerts, coördinerend en raadgevend arts
 • Marc Proost, coördinator zorg
 • Wendy Verheyen, coördinator portaal
 • Sandrine Meynendonckx, directeur

De code die gehanteerd wordt, zal gecommuniceerd worden via het tv-toestel in de inkomhal (campus de Vrijheid) en zal opgehangen worden aan de inkom van de twee campussen. Deze code zal ook gecommuniceerd worden via mail (aan de contactpersonen van elke bewoner), de Facebookpagina en de website van WZGA.
Tevens zal er op elke afdeling uithangen welke code we hanteren zodat ook bewoners op de hoogte zijn.

6 gouden regels

Basisregels voor hygiëne en bescherming

 • Houd 1.5m afstand waar mogelijk.
 • Pas handhygiëne correct toe.
 • Pas nies- en hoesthygiëne correct toe.
 • Het dragen van chirurgisch mondneusmasker is verplicht voor bezoekers.
 • Bewoners dragen bij het verlaten van het woonzorgcentrum indien mogelijk een mondneusmasker.
 • Bezoekers registreren zich bij het betreden van het woonzorgcentrum en op de kamer.
 • De kamer van de bewoner moet ontsmet worden door de bezoeker bij het verlaten van de kamer.
 • Er mag niet onnodig rond gelopen worden in het woonzorgcentrum. De gemeenschappelijke ruimten zijn niet toegankelijk voor bezoekers tenzij anders aangegeven in de kleurcode.
 • De bezoeker heeft de minimumleeftijd van 25.
 • Wanneer de bewoner die u wenst te bezoeken besmet is met het coronavirus kan u niet op bezoek komen tot de quarantainemaatregelen zijn opgeheven.
 • Het woonzorgcentrum kan steeds verlaten worden door bewoners die dit zelfstandig kunnen.
 • De federale overheid kan steeds beslissen andere maatregelen op te leggen.
  Deze zullen door WZGA steeds strikt en correct opgevolgd worden.
Helder groen v3

Code groen

Code groen zal ingaan wanneer we volledig kunnen terugkeren naar een normale situatie. Dit kan wanneer er een vaccinatie op de markt is en er geen covid-19 besmettingen meer worden waar genomen. In code groen zijn er geen beperkingen meer qua bezoek en toegang.

Vanaf 23 oktober 2021 gelden er voor beide campussen enkele preventieve maatregelen owv de hoge besmettingsgraaD in arendonk.

Concreet betekent dit het volgende:

 • Er wordt extra aandacht gevraagd voor een correcte handhygiëne en een goede hoest- en nieshygiëne.

 • Laat activiteiten buiten plaats vinden wanneer mogelijk.

 • Zorg voor een goede verluchting van de kamer van de bewoner tijdens uw bezoek. Uiteraard zorgen wij op de andere momenten voor voldoende verluchting.

 • Wanneer u symptomen heeft van covid-19, kom dan NIET op bezoek.

 

 

 

 

geel v3

Code geel

 • Bezoek is onbeperkt in frequentie, de ingang is open.
 • Bezoek kan doorgaan op de kamer, buiten of thuis.
 • Bewoners kunnen 2 knuffelcontacten op bezoek krijgen, die om de twee weken kunnen wisselen en die bovendien samen op bezoek kunnen komen als ze tot hetzelfde huishouden behoren. Ook omgekeerd kan de bewoner bij die knuffelcontacten binnenshuis op bezoek gaan. We raden bij dit laatste aan om het bezoek niet binnen te laten doorgaan als er bovenop deze 2 knuffelcontacten nog meer personen in het huis aanwezig zijn. De 2 knuffelcontacten moeten wanneer zij volledig gevaccineerd zijn (dit betekent 2 inentingen gehad) geen mondneusmasker meer op zetten tijdens de bezoekmomenten en dit zowel bij de bezoeken binnenshuis als op de kamer.
 • Daarbovenop mogen bewoners nog onbeperkt andere bezoekers ontvangen die wel een mondneusmasker blijven dragen en de afstandsregels respecteren. Deze bezoekers mogen individueel op bezoek komen en dus niet met meer dan 1 persoon tegelijkertijd.
 • De leeftijdsgrens van 25 vervalt op voorwaarde dat de persoon in kwestie zelfstandig op bezoek kan komen bij de bewoner. Met kinderen die te jong zijn om zelfstandig op bezoek te komen, kan steeds buiten afgesproken worden (max. 10 personen).
 • Bezoek gaat nog steeds bij voorkeur buiten door maar kan ook in de cafetaria, polyvalente zaal (wanneer hier geen activiteit plaats vindt), op de kamer of binnenshuis plaats vinden.
 • De cafetaria op beide campussen zal (binnen) opnieuw opengaan als ontmoetingsruimte voor bewoners en hun bezoekers, niet voor externen.
  • Op campus De Vrijheid zal het terras van het Durgebont wel geopend zijn voor externen -en dus niet alleen voor bewoners met hun bezoek-, hier gelden de regels van de horeca.
  • Op campus De Lusthoven is het terras niet geopend voor externen maar enkel voor de bewoners en diens bezoek(ers). De ingang van het terras is langs ‘het poortje’ in de tuin. Enkel de bezoeker/knuffelcontact kan zich langs binnen met de bewoner naar het terras begeven. Het maximum aantal personen aan een tafel is 4.
  • De gekende openingsuren zullen gehanteerd worden.
  • Tuinbezoeken gaan omwille van bovenstaande versoepelingen als dusdanig niet meer door.
 • Bewoners en bezoekers mogen elkaar buiten ontmoeten met 10 mensen tegelijkertijd, ook buiten het WZC, zoals in de rest van de samenleving.
 • Was en boodschappen kunnen mee genomen worden naar de kamer.
 • Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen taken blijven opnemen.
oranje v3

Code oranje

 • 3 bezoekmomenten per bewoner per week, bezoekmomenten:
  o 10u – 12u
  o 14u – 16u
  o 18u – 20u
  o Afspraak in te plannen met de coördinator wonen en leven van de cluster waar de bewoner verblijft. Afspraken voor het weekend kunnen ten laatste op vrijdag worden door gegeven.
  o De ingang zal geopend zijn tijdens de bezoekmomenten.
 • Bezoek kan doorgaan op de kamer of buiten.
  o Er wordt afgeraden om met de bewoner naar de winkel of de horeca te gaan.
  o Er wordt afgeraden om de bewoner mee naar huis te nemen.
 • 1 bezoeker op de kamer.
 • De referentiebubbel die de nationale veiligheidsraad oplegt, wordt gehanteerd.
 • Was en boodschappen kunnen mee genomen worden naar de kamer.
 • Wanneer de cafetaria geopend is gelden de regels van de horeca. Voor campus de Vrijheid zal een deel van de cafetaria voorzien worden voor bewoners/familie van het woonzorgcentrum. Deze is van binnenuit bereikbaar. Bewoners mogen niet in de cafetaria naar het toilet gaan.
 • Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen taken blijven opnemen.
rood v3

Code rood

 • 1 bezoekmoment per week per bewoner, bezoekmomenten
  o 10u – 12u (niet in het weekend)
  o 14u – 16u (in het weekend van 13u-17u)
  o 18u – 20u (niet in het weekend)
  o Afspraak in te plannen met de coördinator wonen en leven van de cluster waar de bewoner verblijft.
  o De ingang zal gesloten zijn.
 • Bezoek kan doorgaan op de kamer of buiten.
  o Er wordt ten stelligste afgeraden om met de bewoner naar de winkel of de horeca te gaan.
  o Er wordt ten stelligste afgeraden om de bewoner mee naar huis te nemen.
 • 1 bezoeker op de kamer, deze mag wekelijks wisselen.
 • Skype contacten en tuincontacten kunnen ingepland worden via de website:
  deze momenten zullen open gezet worden wanneer code rood van toepassing is. De momenten door de week zijn ten laatste 2 dagen op voorhand in te plannen met uitzondering van maandag, deze moeten ten laatste op vrijdag ingepland zijn.
 • Was en boodschappen kunnen mee genomen worden naar de kamer maar kunnen ook in het sas gezet worden op maandag en donderdag. Gelieve hiervoor telefonisch contact op te nemen met de afdeling.
 • Cafetaria zal gesloten zijn.
 • Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen taken blijven opnemen.

Uitzonderingen

Voor bewoners met dementie of bewoners die bedlegerig zijn, kan er steeds in overleg gegaan worden om een andere regeling uit te werken indien gewenst. Dit zal steeds besproken worden op het outbreakteam.

 • Wanneer een bewoner palliatief/terminaal is, kunnen er afzonderlijke afspraken gemaakt worden in het kader van bezoek. Dit zal steeds besproken worden op het outbreakteam.
 • Voor partners van bewoners kan er in overleg met het outbreakteam een uitzonderlijke regeling worden uitgewerkt.