014 63 97 30 info@wzga.be

Covid-safe ticket

Kopie van Kopie van Kopie van Kopie van Kopie van voordelige pretparktickets

28/10/2021

Beste bewoner, familie en naasten,

Vandaag kregen we de nieuwe kaderrichtlijn covid-19 voor de residentiële ouderenzorg. De verplichting voor het dragen van een mondneusmasker zoals we dit nu al hanteren in onze organisatie wordt hierin bevestigd. Dit betekent dat overal in ons woonzorgcentrum het masker dient gedragen te worden ook op de kamer van de bewoner tijdens het bezoekmoment.

Indien er gebruik wordt gemaakt van de cafetaria schrijft de richtlijn voor dat het verplicht is het covid-safe ticket te controleren en dit met ingang vanaf 1 november. U dient er dus voor te zorgen dat u dit ticket kan laten zien alvorens de cafetaria te betreden.

Verder willen we extra aandacht vragen voor een correcte handhygiëne en een goede hoest- en nieshygiëne. Laat activiteiten buiten plaats vinden wanneer mogelijk en zorg voor een goede verluchting van de kamer van de bewoner tijdens uw bezoek. Uiteraard zorgen wij op de andere momenten voor voldoende verluchting. Wanneer u symptomen heeft van covid-19 vragen wij u om niet op bezoek te komen.

Bedankt voor de volgehouden inspanningen,

Vriendelijke groeten,

Sandrine Meynendonckx

Directeur WZGA