014 63 97 30 info@wzga.be

Update 19 november

update 13 november v2

19/11/2020

Beste bewoner, familie en naasten,

 

Ik geef u graag een update in het kader van de uitbraak van corona in ons woonzorgcentrum.

Momenteel verblijven er op campus De Vrijheid nog 13 bewoners op de covid-afdeling van ’t Geburt en nog 16 bewoners op de covid-afdeling van De Willekom. Er zijn geen nieuwe besmettingen bij gekomen sinds de laatste communicatie en bewoners kunnen, afhankelijk van de dag waarop ze in quarantaine zijn gegaan en het al dan niet voorkomen van symptomen, mondjesmaat de covid-afdelingen verlaten. We betreuren jammer genoeg 3 overlijdens, we willen de familie veel sterkte toewensen in deze moeilijke periode.

Ook op de afdeling voor personen met dementie, De Luifel, heeft het virus jammer genoeg toegeslagen. Nadat een aantal bewoners milde symptomen begonnen te vertonen en na overleg met het outbreakteam hebben we besloten om alle bewoners van deze afdeling te testen. Gisteren kregen we hiervan de resultaten en er zijn 6 bewoners positief getest. Na contact met zorg en gezondheid en na overleg met het outbreakteam hebben we besloten om heel deze afdeling als een rode zone te beschouwen. Dit betekent concreet dat we De Luifel als afdeling in quarantaine plaatsen en dat we  proberen om de positief geteste bewoners zo maximaal mogelijk te scheiden van de negatief geteste bewoners.

 

Op campus De Lusthoven verblijven er momenteel nog 8 bewoners op de covid-afdeling van De Beukenlaan en verblijft er nog 1 bewoner in het ziekenhuis. Er is sinds de vorige communicatie 1 bewoner bijkomend positief getest na een hoog-risicocontact met een eerder positief geteste bewoner. Ook hier kunnen de bewoners mondjesmaat de covid-afdeling verlaten afhankelijk van de datum waarop ze in quarantaine zijn gegaan en het al dan niet voorkomen van symptomen. Twee bewoners hebben de strijd tegen het virus verloren. We willen de familie ons oprecht medeleven betuigen.

 

Op beide campussen testten er sinds de laatste communicatie 2 medewerkers positief. Het gaat telkens over medewerkers die intensief op de covid-afdelingen hebben gewerkt.

 

Bezoek kan nog steeds doorgaan in code rood voor al onze bewoners. Deze regeling kan u terug vinden op onze website.

 

Wij zijn er ons erg van bewust dat dit een moeilijke periode is voor bewoners maar ook voor jullie als familie en naasten. Jullie dierbare testte misschien positief, moest plots van kamer verhuizen, kan opeens niet meer telefoneren, is emotioneel,… We doen er alles aan om zo maximaal mogelijk in te zetten op het lichamelijke en psychosociaal welzijn van onze bewoners  maar tegelijkertijd botsen we ook op organisatorische/praktische grenzen. We beschikken over een personeelsequipe die elke dag het beste van zichzelf geeft, ook in deze moeilijke omstandigheden maar af en toe lopen de dingen niet zoals gepland omwille van drukte of onvoorziene omstandigheden. We willen dan ook graag jullie begrip hiervoor vragen ook al weten we dat het voor jullie als familie/naasten niet makkelijk is om alles wat er gebeurt te moeten beleven vanop een afstand.

 

We hopen snel te kunnen terug keren naar een relatief normale situatie.

 

Hou moed en hou vol,

 

Vriendelijke groeten,

 

Sandrine Meynendonckx

Directeur WZGA