014 63 97 30 info@wzga.be

Update 2 december

Update 2 december 1

02/12/2020

Beste bewoner, familie en naasten,

 

Jammer genoeg moet ik opnieuw melden dat er bijkomende besmettingen zijn in ons woonzorgcentrum. Op campus De Vrijheid zijn op afdeling De Willekom alle negatieve bewoners opnieuw getest omwille van een aantal bewoners die symptomen vertoonden die konden wijzen op een covid-19 besmetting. Van de 18 bewoners die getest zijn, zijn er 16 bewoners positief getest op covid-19. De meeste bewoners hebben momenteel geen of milde symptomen. Afdeling De Willekom wordt vanaf nu, zoals afdeling De Luifel volledig als rode zone beschouwd. Dit betekent dat we De Willekom volledig als afdeling in quarantaine plaatsen. Hierdoor kunnen de positief geteste bewoners en de bewoners die reeds positief getest hadden in het verleden hun kamer verlaten en samen met de andere bewoners in de verschillende leefruimtes vertoeven en ook samen eten. De 2 negatief geteste bewoners worden ook als negatief verzorgd op hun eigen kamer en worden binnen 7 dagen opnieuw getest.

Op afdeling ’t Geburt is er vandaag bij 1 bewoner covid-19 vastgesteld. We hebben daarom beslist om vandaag ook de andere bewoners die negatief zijn opnieuw te testen, deze resultaten verwachten we morgen.

19 personeelsleden zijn momenteel ziek thuis met een covid-besmetting. 2 medewerkers zijn thuis in quarantaine geplaatst omwille van een hoog-risicocontact.

 

Op campus De Lusthoven zijn er op De Kastanjelaan 2 bewoners positief getest na de collectieve testing van vrijdag. Deze bewoners hebben milde symptomen en worden verzorgd op hun kamer met de nodige veiligheidsmaatregelen.

 

Bezoek kan blijven doorgaan in code rood, ook voor de positieve bewoners. U kan hiervoor een afspraak maken door contact op te nemen met een (adjunct) coördinator wonen en leven. Wanneer u op bezoek komt voor een bewoner die in een rode zone verblijft, krijgt u de nodige  beschermingsmiddelen en instructies aan het onthaal.

Digitale contacten via Skype en WhatsApp voor campus De Vrijheid kunnen gepland worden door rechtstreeks contact op te nemen met een medewerker van het team animatie/ergo.

Digitale contacten via Skype voor campus De Lusthoven kunnen gepland worden voa de reservatiekalender op onze website.

Op campus De Lusthoven wordt vanaf volgende week maandag 07/12 opnieuw gestart met de tuinbezoeken. Deze kunnen zoals voorheen geboekt worden via de reservatiekalender op onze website.

 

Het zijn zware en moeilijke tijden voor ons allemaal. We bundelen onze krachten om hier samen door te geraken.  

Veel moed en hou vol,

 

 

Vriendelijke groeten,

 

Sandrine Meynendonckx

Directeur WZGA