014 63 97 30 info@wzga.be

Update 4 februari + vaccinatie

update 21 januari v2

04/02/2021

Beste bewoners, familie en naasten,

 

Nog steeds kan ik jullie meedelen dat onze 2 campussen volledig covid-vrij zijn. Zoals jullie weten hebben we ondertussen onze eerste vaccinatieronde achter de rug en we kijken hoopvol uit naar de tweede ronde die zal plaats vinden op 16 en 17 februari.

Er worden heel wat vragen gesteld in het kader van de sneltesten die beschikbaar gesteld zouden worden in de woonzorgcentra voor bezoekers. Het outbreakteam heeft beslist om dit binnen WZGA niet aan te bieden. Wanneer bezoekers symptomatisch zijn, vragen we om niet naar ons woonzorgcentrum te komen en een test te laten uitvoeren bij de huisarts. Voor mensen die asymptomatisch zijn, is deze test niet voldoende betrouwbaar en zou het resultaat mogelijk voor een vals gevoel van veiligheid kunnen zorgen. Ook logistiek en praktisch zorgt dit voor heel wat moeilijkheden waar we als organisatie geen antwoord op kunnen bieden.

 

De bezoekregeling blijft voorlopig ongewijzigd en vindt dus nog steeds plaats in code oranje Afbeelding2.

Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

  

Vriendelijke groeten,

 

Sandrine Meynendonckx

Directeur WZGA