014 63 97 30 info@wzga.be

Update 4 mei 2021

update 13 november v6

04/05/2021

Beste bewoners, familie en naasten,

 

Zoals vorige week gecommuniceerd, hebben we vandaag met het outbreakteam samen gezeten om een aantal knopen door te hakken. Bezoek kan blijven doorgaan in code geel, doch er zijn een aantal zaken gewijzigd en/of toegevoegd. Concreet betekent dit voor onze organisatie het volgende:

Bezoek is onbeperkt in frequentie, de ingang is open.

 • Bewoners kunnen 2 knuffelcontacten op bezoek krijgen, die om de twee weken kunnen wisselen en die bovendien samen op bezoek kunnen komen als ze tot hetzelfde huishouden behoren. Ook omgekeerd kan de bewoner bij die knuffelcontacten binnenshuis op bezoek gaan. We raden bij dit laatste aan om het bezoek niet binnen te laten doorgaan als er bovenop deze 2 knuffelcontacten nog meer personen in het huis aanwezig zijn. De 2 knuffelcontacten moeten wanneer zij volledig gevaccineerd zijn (dit betekent 2 inentingen gehad) geen mondneusmasker meer op zetten tijdens de bezoekmomenten en dit zowel bij de bezoeken binnenshuis als op de kamer.
 • Daarbovenop mogen bewoners nog onbeperkt andere bezoekers ontvangen die wel een mondneusmasker blijven dragen en de afstandsregels respecteren. Deze bezoekers mogen individueel op bezoek komen en dus niet met meer dan 1 persoon tegelijkertijd.
 • De leeftijdsgrens van 25 vervalt op voorwaarde dat de persoon in kwestie zelfstandig op bezoek kan komen bij de bewoner. Met kinderen die te jong zijn om zelfstandig op bezoek te komen, kan steeds buiten afgesproken worden (max. 10 personen).
 • Bezoek gaat nog steeds bij voorkeur buiten door maar kan ook in de cafetaria, polyvalente zaal (wanneer hier geen activiteit plaats vindt), op de kamer of binnenshuis plaats vinden.
 • De cafetaria op beide campussen zal (binnen) opnieuw opengaan als ontmoetingsruimte voor bewoners en hun bezoekers, niet voor externen.
  • Op campus De Vrijheid zal het terras van het Durgebont wel geopend zijn voor externen -en dus niet alleen voor bewoners met hun bezoek-, hier gelden de regels van de horeca.
  • Op campus De Lusthoven is het terras niet geopend voor externen maar enkel voor de bewoners en diens bezoek(ers). De ingang van het terras is langs ‘het poortje’ in de tuin. Enkel de bezoeker/knuffelcontact kan zich langs binnen met de bewoner naar het terras begeven. Het maximum aantal personen aan een tafel is 4.
  • De gekende openingsuren zullen gehanteerd worden.
  • Tuinbezoeken gaan omwille van bovenstaande versoepelingen als dusdanig niet meer door.
 • Bewoners en bezoekers mogen elkaar buiten ontmoeten met 10 mensen tegelijkertijd, ook buiten het WZC, zoals in de rest van de samenleving.
 • Was en boodschappen kunnen mee genomen worden naar de kamer.
 • Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen taken blijven opnemen.

 

Belangrijk zijn nog steeds onderstaande maatregelen:

 • Houd 1.5m afstand waar mogelijk.
 • Pas handhygiëne correct toe.
 • Pas nies- en hoesthygiëne correct toe.
 • Bezoekers registreren zich bij het betreden van het woonzorgcentrum.
 • De kamer van de bewoner moet ontsmet worden door de bezoeker bij het verlaten van de kamer.
 • Er mag niet onnodig rond gelopen worden in het woonzorgcentrum. Enkel verplaatsingen van en naar de cafetaria/polyvalente zaal/kamer worden toegestaan.

 

Bovenstaande versoepelingen gaan in vanaf zaterdag 08/05/2021 doch de opening van de cafetaria van beide campussen (binnen) onder voorbehoud (inzet vrijwilligers en belevering brouwer). We hopen met deze versoepelingen een positieve bijdrage te leveren aan het psychosociaal welzijn van onze bewoners en diens naasten. Bij vragen kan u steeds contact opnemen met de leidinggevende van de afdeling waar uw dierbare verblijft.

  

Vriendelijke groeten,

 

Sandrine Meynendonckx

Directeur WZGA