014 63 97 30 info@wzga.be

Organogram

vanaf 1 juli 2020

Afbeelding1

Organogram

Vanaf 1 januari 2020 is er nieuwe regelgeving van toepassing op de woonzorgsector.  Deze nieuwe regelgeving legt tal van nieuwe bepalingen op die op termijn hun ingang zullen vinden in de werking van WZGA. Het nieuwe woonzorgdecreet bepaalt bvb. dat er voor WZGA 2 adjunct coördinatoren extra nodig zijn. 

Om de werking te optimaliseren en met deze regelgeving van het nieuwe woonzorgdecreet in het achterhoofd, werkte het management een nieuw organogram voor WZGA uit. Dit organogram zal vanaf 1 juli 2020 ingang vinden en vind je hier.

Ria Janssens zal als adjunct-coördinator wonen & leven beide clusters op campus De Vrijheid ondersteunen. Op campus De Lusthoven zal Marleen Hermans de taak als adjunct-coördinator wonen & leven op zich nemen.

Isabelle Vrins is de coördinator wonen en leven van campus De Lusthoven. Op campus De Vrijheid wordt deze rol opgenomen door An Hulselmans voor cluster 3, Kevin Bultynck voor cluster 2 en Ellen Vandecraen voor cluster 4.

 

Kim Severijns woonzorgmanager voor beide campussen. 

De coördinator portaal is Wendy Verheyen, zij stuurt de medewerkers van de dienst opname en onthaal aan. 

De logistieke diensten neemt Britt Van Bergen voor haar rekening als procescoördinator logistiek, zij is tevens ook verantwoordelijk voor de aankoop.

De procescoördinator technische dienst is Benny Claessen, hij is tevens de interne preventieadviseur.

De boekhouding, personeelsdienst, administratie en finance wordt door Inge Van Gompel van het Centrum voor Gedeelde Diensten opgevolgd.