014 63 97 30 info@wzga.be

Missie & visie

logo Middel

29/06/2021

Beste bewoner, familie en naasten,


We zijn verheugd dat we ons opnieuw kunnen en mogen bezig houden met trajecten die van essentieel belang zijn voor onze organisatie. We stellen dan ook graag met trots onze missie en visie voor en gaan met onze medewerkers, bewoners en familie op pad om hier een mooi en vooral sterk verhaal van te maken. We zijn hierin erg ambitieus maar zijn er steevast van overtuigd dat we dit samen kunnen verwezenlijken. We willen met onze organisatie een voortrekkersrol opnemen als het gaat over het kijken naar ouderenzorg en het wonen en leven in een woonzorgcentrum.

Momenteel zijn we bezig met het realiseren van een nieuwbouw voor bewoners met dementie. Het is een kleinschalig woonproject voor deze doelgroep welke vermoedelijk in januari 2022 in gebruik zal genomen worden. We zorgen ervoor dat de medewerkers die betrokken worden bij het wonen en leven van deze bewoners expertise opbouwen en deze zowel intern als extern kunnen uitdragen.

"Jij, wij samen, een sterk verhaal", het is een concept waar we met gans onze organisatie voor staan. Samen met onze bewoners, diens familie, naasten en onze medewerkers schrijven we dit verhaal. Het boek is zeker nog niet af maar het script is alleszins al geschreven.

In onze nieuwsbrief die u hier kan terug vinden, leest u er meer over. 


Vriendelijke groeten,
Sandrine en Kim