014 63 97 30 info@wzga.be

Missie en visie

Jij, wij samen, een sterk verhaal

MISSIE

Woonzorg Groep Arendonk organiseert diverse woonvormen voor ouderen met een eigentijdse woon-, leef- en zorgondersteuning.  

Als het moment bereikt wordt waar het wonen in de vertrouwde omgeving thuis niet meer mogelijk is, zijn wij voor u en uw familie een aanspreekpunt. Wij maken deel uit van een netwerk dat een divers aanbod aanreikt voor ouderen. Op basis van uw vraag en behoefte, bieden wij u een nieuwe woonomgeving aan in de dorpskern van Arendonk.

U leeft bij ons in een huiselijke woning samen met andere ouderen. U krijgt steun van zorgzame medewerkers en vrijwilligers die samen nabij zijn. Zij staan in voor een kwalitatieve dienstverlening. Zij geven u met vele handen een warme, gepaste zorg en hebben een luisterend oor voor u.

We staan voor een open huis zodat de band met diegenen die u het meest dierbaar zijn, kan worden verder gezet. Het is ons streven dat u kan wonen op een plek waar u graag bent, veilig, met respect voor je privacy, geborgen en goed omkaderd in de zorg.

 

VISIE

WZGA vzw is een schakel in een netwerk binnen ouderenzorg. Samen met diverse partners treden we in dialoog rond de afstemming van het aanbod in de regio. We zijn een inspirator die garant wil staan voor warme en toegankelijke ouderenzorg.

Ontstaan vanuit een publiek-private samenwerking wordt WZGA vzw bestuurd door een team van betrokken bestuurders, die allen overtuigd zijn van het belang van goed uitgebouwde ouderenzorg ingebed in een lokale dynamiek. 

We ontplooien de ouderenzorg vanuit de wens dat iedereen zo lang als mogelijk thuis kan wonen in zijn vertrouwde omgeving. Daar zetten we samen met de partners uit het netwerk op in en bouwen samenwerkingsverbanden uit. Wij nemen indien gewenst voor u een bemiddelende rol op.

Op het moment dat u door omstandigheden niet langer thuis kan wonen, wensen we u bij elke stap verder te begeleiden. De stap om in WZGA te komen wonen, wordt zorgvuldig voorbereid samen met u, uw familie en zorgpartners die reeds met u op weg gaan. U behoudt binnen WZGA de regie over uw leven. Wanneer nodig, gaan we met u en uw omgeving in dialoog om de zorg aan te passen aan de wijzigende levensomstandigheden.

De woonvormen zijn georganiseerd rond een welbepaalde zorgnood. We zetten deskundig en gemotiveerd personeel in. We vertrekken van uw mogelijkheden en vullen aan met datgene wat nodig is om ervoor te zorgen dat u bij ons een plek vindt waar u graag bent. 

Het personeel treedt met u in relatie vanuit het vermogen om nabij te zijn, in te spelen op uw levensverhaal, uw mogelijkheden en uw verwachtingen. Het personeel is betrokken, integer en geëngageerd. De dienstverlening is flexibel en waar kan op maat. Daarnaast zetten we in op het inschakelen van uw familie en vrijwilligers die indien u wenst, zich samen met u inzetten voor een betekenisvolle tijdsbesteding. We stimuleren het participeren aan activiteiten binnen en buiten de woning. 

WZGA vzw wordt deskundig beheerd en streeft naar duurzaamheid. We streven naar een minimale ecologische impact van de infrastructuur en werking. Het personeel wordt vanuit een duidelijke visie op talenten en competenties ingezet en begeleid. De financiële middelen worden oordeelkundig aangewend om een maximale kwaliteit aan onze bewoners te garanderen. Financiële resultaten blijven binnen de WZGA vzw beschikbaar en worden terug ingezet in de ouderenzorg van de regio.

Beeld definitief A formaat Middel